Hoewel ik de pensioenleeftijd heb bereikt is stilzitten voor mij geen optie. Vanuit een jarenlange ervaring, brede kennis, ambitie en specialisme in het vak en werken op begraafplaatsen zet ik mijn kennis in voor Advies waar nodig.

Er is vaak meer mogelijk dan u denkt !

opgraven - herbegraven - crematie.

Een veel gestelde vraag;

Kan een stoffelijk overschot dat begraven is opgraven en herbegraven op de Natuurbegraafplaats of  cremeren en de as bij te zetten ?

Antwoord;

Wanneer de grafrechten verlopen zijn, grafrust is 10 jaar bestaat de mogelijkheid om uw dierbare te laten opgraven.

* Herbegraven /bijzetten in een bestaand graf / nieuw graf.

* Herbegraven op de Natuurbegraafplaats.

* Cremeren ( stoffelijke resten), en een rustig plekje geven in uw eigen omgeving.

   Verstrooien op een dierbaar plekje.

   De as kan bijvoorbeeld verwerkt worden in één of meerdere sieraden, zodat nabestaanden hun

   dierbare altijd bij zich dragen. Op welke manier je dit wilt doen is heel persoonlijk.

* Repatriëring naar het land van bestemming.

Verlof tot opgraven.

Voor het opgraven, herbegraven, crematie is altijd een verlof (toestemming) nodig.

Het verlof wordt aangevraagd bij de Burgemeester der Gemeente waar de overledene is begraven. In het verlof staat ook vermeld de bestemming herbegraven / crematie. Bij een crematie is ook een verlof tot crematie nodig.

Aanvraag verlof;

De aanvraag verlof / toestemming bij de Burgemeester der Gemeente waar de overledene is begraven moet door de rechthebbende van het graf worden aangevraagd, tevens geeft de rechthebbende ook opdracht tot uitvoeren van de werkzaamheden.

Als het om vertrouwen en eerbied gaat, staan wij voor een persoonlijke begeleiding.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn of wilt u graag een advies neem gerust telefonische contact op 06 51 34 52 36 of stuur een e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zie de website www.gravendienststrijbos.nl