Melding van overlijden.

Dit kan 24 uur per dag via telefoonnummer 0495 - 54 35 21

Strijbos uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten voor iedereen, ongeacht waar en hoe je verzekerd bent.

Je kunt het overlijden bij ons melden, indien u over een uitvaartverzekering beschikt regelen wij het verder met de verzekeringsmaatschappij.

Vervolgens komen wij naar u toe, wij bespreken thuis opbaring en verzorging of dat de overledene wordt overgebracht naar het uitvaartcentrum Biest, de medewerkers van het verzorgingsteam komen dan naar u toe en nemen de eerste zorg van de overledene op zich. ( opbaring uitvaartcentrum Biest, onbeperkt rouwbezoek (op afspraak).

Wij maken een afspraak om de wensen rond de uitvaart met de uitvaartleider door te nemen.

Wat te doen na een overlijden.

Vanaf het moment dat er een naaste is overleden komt er veel op u af.

Hieronder staan de eerste stappen die u moet nemen.

Stap 1 :

Bij een overlijden thuis dient u de (huis)arts te bellen, hij/zij zal een overlijden officieel vaststellen zodat de verklaring van overlijden kan worden verstrekt. Alleen met deze verklaring kunnen wij aangifte doen van overlijden bij de Burgerlijkestand der Gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. 

Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Testament of wilsverklaring.

Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (wilsbeschikking). De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.

Stap 2 : Leg belangrijke documenten klaar

Ter voorbereiding op de uitvaartbespreking kunt u de volgende documenten klaarleggen :

* Legitimatiebewijs overledene

* Legitimatie opdrachtgever van de uitvaart

* Trouwboekje of partnerregistratie

* Adressenlijst

* Gewenste kleding voor de overledene

* Wilsbeschikking / uitvaartwensen

* Testament

* Eventuele uitvaartpolissen

* De verklaring van overlijden (via de arts) zodat wij voor u aangifte kunnen doen.

Checklist na overlijden

Toch is het misschien fijn om een houvast te hebben in de vorm van een checklist. Deze lijst hebben we voor je samengesteld en bevat alle zaken waar je aan moet denken na een overlijden.

Download de checklist

Overlijden in het buitenland

Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt. Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekering. Deze centrale regelt de repatriëring naar Nederland, de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld. Neem contact op met Strijbos uitvaartverzorging tel. 0495 - 54 35 21