Wat te doen na een overlijden.

Vanaf het moment dat uw naaste dierbare is overleden komt er veel op u af.

Hieronder staan de eerste stappen die u moet nemen.

Stap 1 :

Bij een overlijden thuis dient u de (huis)arts te bellen, hij/zij zal een overlijden officieel vaststellen zodat de verklaring van overlijden kan worden verstrekt. Alleen met deze verklaring kan er aangifte gedaan worden  van overlijden bij de Burgerlijkestand der Gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. 

Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Testament of wilsverklaring.

Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (wilsbeschikking). De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.

Stap 2 : Leg belangrijke documenten klaar

Ter voorbereiding op de uitvaartbespreking kunt u de volgende documenten klaarleggen :

* Legitimatiebewijs overledene

* Legitimatie opdrachtgever van de uitvaart

* Trouwboekje of partnerregistratie

* Adressenlijst

* Gewenste kleding voor de overledene

* Wilsbeschikking / uitvaartwensen

* Testament

* Eventuele uitvaartpolissen

* De verklaring van overlijden (via de arts) zodat er aangifte gedaan kan worden bij de Burgelijke stand. doen.

Overlijden in het buitenland

Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt. Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekering. Deze centrale regelt de repatriëring naar Nederland, de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld.